יעוץ מקצועי

 

חברתנו מציעה שירות וביצוע כולל ובכלל זה:
•  ניהול וביצוע החל בגיבוש הדיירים עד לסיום הפרויקט. 
• הוצאת היתר בנייה למרפסת.  
• הכנת תוכניות עבודה מפורטות לבעלי המקצוע השונים. 
•  ביצוע פרוייקט מ-"א" עד "ת".